Heren van de thee

Heren van de thee

Download PDF

Download ePub

Free Download Heren van de thee PDF,

In 1871 vertrok Rudolf Kerkhoven, een pas in Delft afgestudeerd 'chemisch technoloog', naar Indië, waarheen in de loop der jaren al ongeveer vijfendertig leden van zijn familie hem waren voorgegaan. Deze mensen, onder wie vele markante persoonlijkheden, vormden een clan die vol ondernemingslust, maar ook bezield van vooruitstrevende denkbeelden, in het wingewest Oost-Indië een beter (en voor de bevolking rechtvaardiger) systeem van landbouw en economie wilde invoeren. Zij pachtten woeste gronden en afgeschreven gouvernementscultures, en wisten in de loop van enkele tientallen jaren uitgestrekte plantages in het bergland van West-Java tot bloei te brengen. Met goedvinden van hun nakomelingen zijn gegevens uit de familie-archieven door Hella S. Haasse in romanvorm verwerkt. Heren van de thee is de geschiedenis van het echtpaar Rudolf Kerkhoven en Jenny Roosegaarde Bischop, en van hun gezinsleven op de afgelegen theeonderneming Gamboeng in de Preanger. Heren van de thee is niét de geschiedenis van ontwikkelingen in de koloniale politiek van 1870 tot 1907, maar van mensen wier karakter, lotgevallen en onderlinge verhouding door die ontwikkelingen werden bepaald. Zo heeft deze nieuwe roman van Hella S. Haasse in feite drie hoofdpersonen: de autocratische Rudolf, zijn langzaam aan verbitterd rakende echtgenote Jenny, en West-Java met zijn indrukwekkende, mysterieuze natuur.

. Read online Heren van de thee via our pdf reader.

Read online Heren van de thee

Publisher: Querido

Pages: 302

ISBN: 9021465256

ISBN 13: 9789021465258

Publication Date: 1992

Format: PDF, Audiobook, Epub, Kindle, Docx, Hardcover


Heren van de thee.pdf


Download PDF

Download ePub

heren van de thee, heren van de thee samenvatting, heren van de thee film, heren van de thee recensie, heren van de thee wiki, heren van de thee hella haasse, heren van de thee thema, heren van de thee pdf, heren van de thee personages, heren van de thee motto